GOOD-vandana3.jpeg

VANDANA SHIVA 5 Kasım 1952'de orman memuru bir baba ve doğa aşığı, çiftçi bir annenin çocuğu olarak Hindistan'ın Dehradun şehrinde doğdu. Kanada Western Ontario Üniversitesi'nde fizik okuduktan sonra 'Kuantum Teorisinde Gizli Değişkenler ve Mekansızlık' üzerine doktora yaptı. 1982'de doğum yeri Dehradun'a döndü ve bağımsız bir kurum olan Bilim, Teknoloji ve Ekoloji Araştırmaları Vakfı'nı kurdu. 1991'de yaşam kaynaklarının bütünlüğü ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla, ulusal bir hareket olan Navdanya'yı, 1998 yılında ise Slovakya'nın Bratislava kentinde gıda,tarım,patentler ve biyoteknolojiyle ilgilenen kadınlardan oluşan 'Diverse Women for Diversity' hareketini başlattı. Birçok üniversitede ekoloji, feminizm ve küreselleşmeyle ilgili dersler verdi, pek çok hükümete danışmanlık yaptı. 2003 yılında Time dergisi Shiva'yı 'çevre kahramanı' ilan etti. 2005'te Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. 2007'de yıllarca beraber çalıştığı Slow Food'a uluslararası başkan yardımcısı olarak seçildi. Vandana Shiva'nın yayınevimizde yayınlanmış eserleri şunlardır:

lgili linkler: http://vandanashiva.com/
                    http://www.navdanya.org/
                    http://seedfreedom.info/

MICHAEL POLLAN 1955 yılında Long Island, New York'ta doğdu. Bennington College ve Colombia Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Çeşitli konularda birçok kitap ve makale kaleme aldı, gazetecilik yaptı. Özellikle beslenme alışkanlıkları ve yiyecek endüstrisi üzerine yazdığı kitaplarla tanınan Pollan, aynı zamanda Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'e bağlı UC Berkeley Graduate School of Journalism'de profesör olarak görev yapmaktadır. 2010 yılında Time dergisi tarafından 'Dünyanın En Etkili 100 Kişisi' arasında gösterilmiştir. Michael Pollan'ın yayınladığımız eserleri şunlardır:

lgili linkler: http://michaelpollan.com/
                   TED talks: A plant's Eye View

INA MAY GASKIN dünyaca tanınmış bir ebe ve doğumla ilgili her biri alanında kültleşmiş birçok kitabın yazarıdır. Kocası Stephen ve 250 genç insanla birlikte 1970 yılında ABD Tennnessee'de kurduğu The Farm topluluğu ile dünyanın dikkatini doğal doğuma çekmiştir. Topluluk arazisi içinde kurulan The Farm ebelik Merkezi'nin kurucusu ve yöneticisidir. Ina May son otuz yıldır dünyanın dört bir yanındaki ebelik konferanslarında ve tıp okullarında konuşmalar yapmaktadır. 1997'de, The ASPO/Lamaze Irwin Chabon ve Tennessee Perinatal Association Regonition ödüllerine layık görülmüştür. Kendisinin Guatemala'nın dağlık kesimlerindeki Mayalı ebelerden öğrendiği ve popüler hale getirdiği bir doğum tekniği, 1999'da kadın doğum literatüründe resmen tanınmıştır. 'Gaskin Manevrası' ebelik ve doğumbilim alanında bir kadınıın adının verildiği ilk tekniktir. Ina May, aynı zamanda Kuzey Amerika Ebeler Birliği'nin (MANA) kurucu ortağı ve eski başkanıdır. Halen The Farm'da yaşamakta ve doğal doğumla ilgili çok yönlü çalışmalarına devam etmektedir. Ina May Gaskin'in yayınladığımız eserleri şunlardır:

ilgili linkler: http://inamay.com/
                    http://birthstorymovie.com
                    Ted Talk: Reducing Fear of Birth

THICH NHAT HANH Zen Rahibi, öğretmen, şair ve insan hakları aktivistidir. 1926 yılında Vietnam'da doğmuştur. 1967 yılında Dr.Martin Luther King Jr. tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterişmiştir. Halen 1982 yılında Güney Fransa'da Budizm öğretisini aktarmak ve uygulamak için kurduğu Plum Village manastırında yaşamakta ve 'farkındalıkla yaşama sanatı' konusunda insanlara rehberlik etmektedir. Thich Nhat Hanh'ın yayınladığımız eserleri şunlardır:

ilgili linkler: http://plumvillage.org/

PEMA CHODRON ailesinin verdiği isimle Deidre Blomfield Brown, 1936 yılında New York'ta doğdu. Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'ni bitirdi. Uzun yıllar New Mexico ve Kaliforniya'da ortaokul öğretmeni olarak çalıştı. 30'lu yaşların ortalarına geldiğinde Fransız Alplerine bir seyahat yaptı ve orada tanıştığı Lama Chime Rinpoche'nin birkaç yıl boyunca öğrencisi oldu. 1974 yılında Lama Chime ile Londra'da eğitimine devam ederken rahibe adayı oldu. Esas öğretmeni Chogyam Trungpa Rinpoche ile ise 1972'de tanıştı. 1974'te vefat yılı olan 1987'ye kadar birlikte çalıştılar ve Pema en derin bağlantısını bu dönemde kurdu. Halen ABD ve Kanada'da eğitimler vermekte ve zamanının daha büyük bir bölümünü, Dzigar Kongtrul Rinpoche rehberliğinde, tek başına inzivada geçirmeyi planlamakta, Batı'da keşişlik geleneğinin yerleşmesine katkıda bulunmayı ve her yaştan Budistlerle beraber çalışmaya, fikir ve öğretilerini paylaşmaya devam etmeyi arzulamaktadır. Pema Chödrön'ün yayınladığımı eserleri şunlardır:

ilgili linkler: http://pemachodronfoundation.org/

SCOTT KELLOG Rhizome Kollektifi'nin kurucularındandır. Halen Radikal Kentsel Sürdürülebilirlik Programı'nda eğitmenlik yapmaktadır. John Hopkins Üniversitesi'nde Çevre Bilimleri üzerine yüksek lisans eğitimi almış olan Kellog, permakültür ve ekolojik tasarım alanlarında birçok atölye çalışmasına katılmıştır. Hayatını ABD Austin, Texas ve New York'da geçiren Kellog özellikle şu sıralar çevre aktivizmi ve babalıkla meşguldür. Scott Kellog ve Stacy Pettigrew'in yayınladığımız eserleri şunlardır:

ilgili linkler: http://radixcenter.org/

ERNEST CALLENBACH 1929 yılında ABD'de doğdu. Chicago Üniversitesi'nde İngilizce ve İletişim konularında yüksek lisans eğitimi aldı. Kaliforniya Üniversitesi Yayınlarının yayın kurulunda yer aldı. Bu yayınevinden çıkan Natural History Guide dergisinin editörlüğünü yaptığı yıllarda çevre meseleleri, toplumsal hareketler ve alternatif yaşam tarzları ile ilgilenmeye başladı. 1975 yılında yayınlanan Ekotopya adlı eseri sürdürülebilir yaşam hareketinin ilham ve referans kaynaklarından biri oldu. Ernest Callenbah'ın yayınladığımız eserleri şunlardır:

ilgili linkler: http://www.ernestcallenbach.com/

jd-h-260308.JPG

JONATHAN DAWSON sürdürülebilirlik üzerine çalışan bir eğitmen ve çevre aktivistidir. Son yirmi yılının büyük kısmını Afrika ve Güney Asya'daki küçük ölçekli girişimlerin ve toplulukların ekonomik kalkınması üzerine yazarak, projeler yöneterek ve danışmanlık yaparak geçirmiştir. 2003-2008 yılları arasında Küresel Ekoköyler Ağı (GEN Avrupa) yönetici sekreteri, 2005-2009 yılları arasında da Küresel Ekoköyler Ağı'nın başkanı olarak görev yapmıştır. Halen İskoçya'daki Findhorn ekoköyünde yaşamakta ve çalışmalarını sürdürmektedir. Jonathan Dawson'ın yayınladığımız eserleri şunlardır:

ilgili linkler: schumachercollege.org.uk/

CARLO PETRINI 1949 yılında İtalya'nın Bra şehrinde doğdu. Gıda üretiminin endüstriyelleşmesi ve yemek kalitesinin sürekli düşmesiyle mücadele etmek ve eski yemek kültürlerini yeniden canlandırmak amacıyle 1980'lerin ortalarından itibaren bir grup arkadaşıyla çalışmaya başladı. 1986'da Roma'daki tarihi bir meydanda Mc Donalds açılmasına tepki olarak başlattığı Slow Food hareketi, yıllar içinde büyüyerek 132 ülkede 'temiz,adil,sağlıklı gıda' ilkesini benimseyen 100 binin üzerinde üye ve destekçiye ulaştı. Petrini kuruluşundan beri Slow Food'un başkanlığını yapmaktadır. 

ilgili linkler: slowfood.com

BILL MOLLISON 1928 yılında Tazmanya'da küçük bir balıkçı köyünde doğdu. Orman bekçiliği, değirmen işçiliği, avcılık ve doğabilimcilik gibi çeşitli işlerde çalıştıktan sonra 1954 yılında Avustralya Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü'ndeki Yaban Hayatı Araştırma Bölümü'ne katıldı. Sonraki dokuz yıl boyunca kıdemli memur olarak Avustralya'nın ücra bölgelerindeki tarım ve ormancılık üzerine araştırmalar yürüttü. 1974 yılında David Holmgren'le beraber permakültür kavramını geliştirdi ve birkaç yıl sonra üniversiteden ayrılarak Permakültür Enstitüsü'nü kurdu. Bu tarihten itibaren tüm enerjisini permakültür sistemini, prensip ve stratejilerini dünyaya yayarak ilerletmeye adadı. Binlerce öğrenci yetiştirdi, dünyanın her yerinde sayısız proje geliştirdi, topluluk ve enstitüler kurdu. Tüm dünyada sürdürülebilirlik konulu konferanslara katıldı, konuşmalar yaptı. Çiftlik projeleri, kent grupları ve hükümet organları için birçok makale, ders programı, rapor ve tavsiyenin hazırlanmasına yardımcı oldu. Yaşamı boyunca sosyal ve çevresel sorunlara getirdiği çözüm ve önerilerden dolayı, aralarında Alternatif Nobel olarak da bilinen Doğru Yaşam Mücadelesi Ödülü'nün (Right Livelyhood Award) de olduğu birçok ödüle layık bulundu. Bill Mollison'ın yayınladığımız eserleri şunlardır:

ilgili linkler: https://www.tagari.com/